Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order på e-arkiv värd 1 Mkr

08:57 / 24 March 2014 Formpipe Press release

Formpipe
Börsmeddelande

Formpipe får order på e-arkiv värd 1 Mkr

Formpipe får order avseende ECM-produkten Long-Term Archive från en svensk
myndighet. Affärsvärdet för Formpipe uppskattas till cirka 1 Mkr. 

Stockholm, 2014-03-24 08:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

– Investeringarna inom e-arkivområdet för offentlig sektor har nu tagit fart
och vi bedömer att de kommer att öka ytterligare under 2014 samt att vi har god
möjlighet att ta greppet om detta segment, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver IT-stöd
för att elektroniskt kunna lagra och återsöka de tusentals handlingar och
ärenden som hanteras inom organisationen. I offentlig sektor finns tydliga krav
och regler för hur denna information ska sparas och arkiveras för framtiden. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras
under första kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande Måndagen den 24 mars
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/