Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké januari-december 2013

08:45 / 14 February 2014 Formpipe Press release

Formpipe

Bokslutskommuniké januari-december 2013

Perioden 1 januari – 31 december 2013

 -- Nettoomsättning 294,1 Mkr (201,2 Mkr, proforma 312,4 Mkr)
 -- Systemintäkter 197,1Mkr (142,9 Mkr, proforma 200,2 Mkr)
 -- EBITDA 64,6 Mkr (57,7 Mkr, proforma 72,7 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 22,0 % (28,7 %, proforma 23,3 %)
 -- EBIT 27,3 Mkr (28,6 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 15,8 Mkr (13,7 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,30 kr (0,36 kr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 74,6 Mkr (34,4 Mkr)

Perioden 1 oktober – 31 december 2013

 -- Nettoomsättning 84,1 Mkr (87,3 Mkr)
 -- Systemintäkter 54,9 Mkr (53,9 Mkr)
 -- EBITDA 20,5 Mkr (27,2 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 24,4 % (31,2 %)
 -- EBIT 10,7 Mkr (18,1 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 8,5 Mkr (8,6 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,17 kr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,1 Mkr (20,1 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 14 februari
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/