Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får tilldelningsbeslut från Nacka kommun värt 2,8 Mkr

15:17 / 4 December 2014 Formpipe Press release

Formpipe får tilldelningsbeslut från Nacka kommun värt 2,8 Mkr

Nacka kommun meddelar, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal
med Formpipe gällande ECM-produkten Platina. Affärsvärdet för Formpipe gällande
licens- och underhållsintäkter uppgår till 2,8 Mkr över en fyraårsperiod. 

Det totala avtalsvärdet uppgår till 6,4 Mkr, vilket inkluderar
införandeprojektet av Platina som till stora delar kommer att hanteras av
Formpipes licensierade partner Agio. 

– Vi är stolta över att ytterligare en större svensk kommun väljer Formpipe.
När offentlig sektor investerar i våra produkter och lösningar rör det sig
alltid om långsiktiga engagemang. Genom att vi erbjuder marknadens mest
kompletta erbjudande för e-förvaltning är det vanligt att våra kunder utökar
sin investering även efter den initiala affären, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Nacka beskriver i upphandlingsunderlaget att man sökte en strategisk partner
som har en framtidssäker, plattformsoberoende standardprodukt. Kommunen sökte
ett ärende- & dokumenthanteringssystem med nämndhantering samt möjlighet att
göra anpassningar utifrån roller och processer. 

Tilldelningsbeslutet ger avtalet till Formpipe och i enlighet med lagen om
offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan
tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos
förvaltningsdomstolen. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 4 december
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/