Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från svensk myndighet värd 1,7 Mkr

10:41 / 19 December 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från svensk myndighet värd 1,7 Mkr

Formpipe får order avseende ECM-produkten Platina från en svensk myndighet inom
totalförsvaret. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr. 

– Vi gläder oss åt att ytterligare en kund väljer Platina. Våra produkter för
informationshantering blir ett viktigt nav i våra kunders verksamheter och våra
kundrelationer sträcker sig i de flesta fall över flera år – med ytterligare
investeringar i licenser och moduler som följd, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,5 Mkr att intäktsföras
under fjärde kvartalet 2014, underhållsintäkterna periodiseras över
avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 19 december
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/