Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från Hvidovre Kommune värd 5,3 Mkr

13:41 / 19 December 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från Hvidovre Kommune värd 5,3 Mkr

Hvidovre Kommune och Formpipe skriver avtal gällande implementation och
underhåll av ECM-produkten Acadre. Avtalet gäller för fyra år och ordervärdet
uppgår till 5,3 Mkr. 

Efter ett anbudsförfarande väljer Hvidovre att skriva avtal med Formpipe
gällande ECM-produkten Acadre. 

Formpipe och Acadre väljs på grund av den bästa kombinationen av pris, en
stabil kärnprodukt med många standardfunktioner och för att man stödjer
Hvidovres inriktning på tillgänglighet och effektivisering av interna
processer, samt fokus på lösningar för mobila lösningar för smarta telefoner
och läsplattor. 

– Vi är stolta över att ytterligare en kommun valt att samarbeta med Formpipe.
Affären stärker vår position som den ledande leverantören av ECM-produkter för
dansk offentlig sektor. Danska kommuner prioriterar effektiv ärendehantering
och att förse medborgare och företag med rätt servicenivå, alltså just de
uppgifter som kärnfunktionaliteten i vår produkt löser, säger Christian Sundin,
vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras
under fjärde kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 19 december
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/