Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från Fresenius Kabi

14:35 / 19 December 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från Fresenius Kabi

Fresenius Kabi har tecknat avtal gällande Platina QMS för att hantera och
effektivisera sin kvalitetsdokumentation. 

Ordern gäller för Fresenius Kabis verksamhet i Sverige med 1 000 anställda på
två produktionsanläggningar i Uppsala och Brunna. 

– Det är glädjande att Fresenius Kabi väljer Platina QMS för sin hantering av
kvalitetsdokument. Vi har förädlat vårt erbjudande mot Life Science-branschen
och affären visar att Formpipe står starkt i konkurrensen, säger Christian
Sundin, vd för Formpipe. 

Fresenius Kabi valde Platina QMS efter en grundlig utvärdering av flera system.
Systemet ska i första hand effektivisera och öka kontrollen av företagets
hantering av kvalitetsdokument.  Man efterfrågade färdiga arbetsflöden för
godkännande och förankring av de hårt reglerade dokumenten. 

– Vi sökte ett nytt elektroniskt system för hantering av våra GxP-kritiska
dokument, ett standardsystem som kunde ersätta vårt egenutvecklade system och
därmed minska risken för att behöva vidareutveckla på egen hand. Platina QMS
kan hantera hela livscykeln av våra kvalitetsdokument från initiering och
godkännande till förankring och slutligt tillbakadragande – allt med hjälp av
färdiga arbetsflöden som inkluderar elektroniska signaturer, säger Stefan
Söderblom, Manager QA IT, System & Process management, Quality Assurance på
Fresenius Kabi. 

Vid implementationen kommer samtliga dokument med tillhörande bilagor att
migreras från det gamla systemet. 

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk
nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Bolaget har fler än 30 000
anställda och har ett globalt nätverk bestående av 55 säljorganisationer och 55
produktionsanläggningar. Fresenius Kabi ingår i den tyska Freseniuskoncernen
med fler än 210 000 anställda. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 19 december
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/