Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från en dansk myndighet värd 2,2 Mkr

08:45 / 22 December 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från en dansk myndighet värd 2,2 Mkr

Formpipe får en tilläggsorder gällande Grants Management-produkten TAS från en
dansk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 2,2 Mkr. 

– Vi ser att effektiva lösningar för ansöknings- och bidragshantering
prioriteras i offentlig sektor och vi kan också konstatera att vår produkt är
den bäst anpassade för behoven på marknaden, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,9 Mkr att intäktsföras
under fjärde kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 22 december
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/