Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från dansk myndighet värd 8,9 Mkr

08:45 / 19 December 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från dansk myndighet värd 8,9 Mkr

Formpipe får en tilläggsorder från en dansk myndighet gällande produkten
Digital Post by Formpipe samt utveckling av en e-förvaltningslösning. Det
totala ordervärdet uppgår till 8,9 Mkr. 

– Vi mycket stolta över att få fortsatt förtroende från vår kund. Denna affär
sätter fingret på två styrkor hos Formpipe. För det första kan vi säkra upp
våra kunders behov av expertis när det gäller verksamhetskritiska lösningar
genom att skriva avtal över längre tid. För det andra kan vi kombinera våra
erbjudanden genom korsförsäljning mellan våra produktområden. Digital Post by
Formpipe är ett bra exempel på hur vi kan skapa mervärde för våra kunder genom
att addera en av våra befintliga produkter, i detta fall Lasernet. Nu kan vi
smidigt och effektivt hjälpa medborgarna och det offentliga Danmark att
kommunicera digitalt och vi ser en god potential i Digital Post, säger
Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Digital Post by Formpipe är en produkt för distribution av digital post som ska
täcka behovet från samtliga system hos myndigheten. Genom en smidig integration
mellan myndighetens system behöver inte användarna förändra sina arbetsrutiner.
Lösningen som Formpipe levererar kontrollerar automatiskt om mottagaren har
möjlighet att ta emot digital post eller inte och anpassar distributionsformen
därefter. Den nya lösningen kombinerar Formpipes mångåriga erfarenhet inom
output management och e-förvaltningslösningar. 

Från den 1 november 2014 ska alla medborgare i Danmark, som är över 15 år och
har ett personnummer kunna ta emot digital post från det offentliga. Digital
post innebär att det som tidigare levererades som fysiska brev från exempelvis
kommuner, regioner eller myndigheter nu kan levereras digitalt. 

Utvecklingen av e-förvaltningslösningen breddar myndighetens existerande
implementation från Formpipe och lanseras under 2015. Formpipe har tidigare
utvecklat flera liknande lösningar och kan återanvända sin kunskap för att
leverera god kvalitet inom snäva tidsramar. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras
under sista kvartalet 2014, övriga intäkter intäktsförs under
införandeprojektet. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 19 december
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/