Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från dansk kommun värd 1 Mkr

15:40 / 19 December 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från dansk kommun värd 1 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Acadre från en dansk kommun.
Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr. 

– Många av våra kunder har nu nått en punkt då de tydligt ser vinsterna de
uppnår med sina befintliga installationer av våra e-förvaltningsprodukter.
Därmed uppmärksammas också potentialen för ett bredare införande och fler
moduler. Därför har vi under senare tid sett en ökning av antalet
tilläggsbeställningar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras
under fjärde kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 19 december
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/