Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Förlängt avtal med Skatteverket ger Formpipe 13,7 Mkr

15:08 / 15 December 2014 Formpipe Press release

Förlängt avtal med Skatteverket ger Formpipe 13,7 Mkr

Skatteverket förlänger sitt support- och underhållsavtal gällande ECM-produkten
Platina. Det totala värdet för Formpipe uppgår till 13,7 Mkr och intäkterna
periodiseras över avtalsperioden om fem år. 

Avtalet gäller support och underhåll för Skatteverkets befintliga
installationer av Platina och har avropats via Kammarkollegiets ramavtal,
Licensförsörjning 2010. 

– Att vi skriver längre avtal med flera av de största myndigheterna både i
Sverige och Danmark gör att vi säkrar viktiga intäktsströmmar över tid. Men det
har också stor betydelse för kommande upphandlingar i offentlig sektor där
referenser från stora myndigheter, med höga kapacitets- och leveranskrav, är en
viktig faktor för att stå med vinnande anbud, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 15 december
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/