Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Fompipe får order från svensk myndighet värd 1,5 Mkr

15:20 / 18 December 2014 Formpipe Press release

Fompipe får order från svensk myndighet värd 1,5 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från en stor svensk
myndighet. Ordern utökar myndighetens befintliga användande av W3D3 som
molntjänst, det totala ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr och intäkterna
periodiseras över avtalsperioden om tre år. 

– Vi har många nöjda referenskunder och marknadens starkaste produktutbud med
väl utvecklad standardfunktionalitet för en effektiv e-förvaltning. Intäkterna
för molntjänster är till 100 procent repetitiva och det ger förutsägbara
intäkter, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 18 december
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/