Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från svensk kommun värd 1,5 Mkr

11:30 / 21 November 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från svensk kommun värd 1,5 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från en svensk kommun.
Det totala ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr. 

– Vi ser att verksamhetsutveckling med stöd av e-förvaltningsprodukter
prioriteras allt högre i det offentliga Sverige. Vi kan konstatera att våra
produkterbjudanden är de som bäst matchar marknadens behov, säger Christian
Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0.9 Mkr att intäktsföras
under fjärde kvartalet 2014, underhållsintäkterna periodiseras över
avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 21 november
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/