Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från svensk kommun värd 3,8 Mkr

10:57 / 2 October 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från svensk kommun värd 3,8 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från en större svensk
kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 3,8 Mkr och består uteslutande av
licens- och underhållsintäkter. 

– Inom offentlig sektor prioriterar man idag, i allt högre grad, lösningar för
att skapa en effektiv e-förvaltning. Vi ser därför att fler av våra kunder
väljer att gå vidare med breddinföranden av våra produkter, med fler användare
och större licensinvesteringar, vilket skapar stabila intäkter för Formpipe,
säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 2,4 Mkr att intäktsföras
under tredje kvartalet 2014, underhållsintäkterna periodiseras över
avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 2 oktober
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och USA.
Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/