Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering värd 3,3 Mkr

09:49 / 31 October 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering värd 3,3 Mkr

Formpipe tecknar avtal med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gällande
produkten TAS för Grants Management. Det totala ordervärdet uppgår till 3,3 Mkr
under en fyraårsperiod. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering väljer Formpipes produkt TAS som
plattform för deras nya lösning för bidrags- och ansökningshantering – ”IT
solution for Administration of Grants”, där tyngdpunkten ligger på
automatiserat processtöd, regelefterlevnad och riskhantering. TAS är marknadens
ledande standardsystem för Grants Management och myndigheten erhåller härigenom
bästa möjliga processtöd och ökad flexibilitet jämfört med dagens system. 

– De danska myndigheterna fokuserar på att genom kostnadseffektiv e-förvaltning
automatisera arbetsflöden så att interna och externa intressenter alltid
erhåller bästa möjliga servicenivå, vilket är precis vad våra system syftar
till. Vi är mycket glada för att Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
väljer att investera långsiktigt i TAS för att uppnå sina högt ställda
målsättningar inom detta område, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 1,4 Mkr att intäktsföras
under fjärde kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 31 oktober
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och USA.
Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/