Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari - september 2014

08:45 / 24 October 2014 Formpipe Press release

Delårsrapport, januari - september 2014

Perioden 1 januari - 30 september 2014

 -- Nettoomsättning 245,1 Mkr (210,1 Mkr)
 -- Systemintäkter 155,2 Mkr (142,2 Mkr)
 -- EBITDA 49,3 Mkr (44,2 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 20,1 % (21,0 %)
 -- EBIT 16,7 Mkr (16,6 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 7,9 Mkr (7,2 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,15 kr (0,14 kr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,8 Mkr (40,5 Mkr)

Perioden 1 juli - 30 september 2014

 -- Nettoomsättning 81,9 Mkr (70,3 Mkr)
 -- Systemintäkter 51,1 Mkr (47,5 Mkr)
 -- EBITDA 17,5 Mkr (18,9 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 21,3 % (26,9 %)
 -- EBIT 5,3 Mkr (9,4 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 2,0 Mkr (5,0 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,05 kr (0,10 kr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,1 Mkr (13,2 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 24 oktober
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och USA.
Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/