Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Formpipe får order från Fresenius Kabi

Formpipe får order från Fresenius Kabi
Fresenius Kabi har tecknat avtal gällande Platina QMS för att hantera och
effektivisera sin kvalitetsdo...

14:35 / 19 Dec Formpipe Press release

Delårsrapport, januari - september 2014

Delårsrapport, januari - september 2014
Perioden 1 januari - 30 september 2014
-- Nettoomsättning 245,1 Mkr (210,1 Mkr)
-- Systemintäkt...

08:45 / 24 Oct Formpipe Press release

Formpipe får Life Science-order värd 1 Mkr

Formpipe får Life Science-order värd 1 Mkr
Purna, ett belgiskt företag inom Life Science-branschen, har tecknat avtal
gällande Platina QMS för...

10:46 / 14 Aug Formpipe Press release

Ökat antal aktier i Formpipe Software AB

Ökat antal aktier i Formpipe Software AB
Till följd av förvärvet av GXP Limited, där köpeskillingen delvis erlagts i
nyemitterade aktier, har ...

08:45 / 31 Jul Formpipe Press release

Delårsrapport januari-juni 2014

Delårsrapport januari-juni 2014
Perioden 1 januari – 30 juni 2014
-- Nettoomsättning 163,3 Mkr (139,8 Mkr)
-- Systemintäkter 104,2 Mkr ...

08:45 / 14 Jul Formpipe Press release

Delårsrapport januari-mars 2014

Formpipe
Delårsrapport
Delårsrapport januari-mars 2014
Perioden 1 januari – 31 mars 2014
-- Nettoomsättning 79,0 Mkr (67,2 Mkr)
-- ...

08:45 / 16 Apr Formpipe Press release

Formpipe får order på e-arkiv värd 1 Mkr

Formpipe
Börsmeddelande
Formpipe får order på e-arkiv värd 1 Mkr
Formpipe får order avseende ECM-produkten Long-Term Archive från en svensk...

08:57 / 24 Mar Formpipe Press release

Bokslutskommuniké januari-december 2013

Formpipe
Bokslutskommuniké januari-december 2013
Perioden 1 januari – 31 december 2013
-- Nettoomsättning 294,1 Mkr (201,2 Mkr, proform...

08:45 / 14 Feb Formpipe Press release