Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från en stor svensk myndighet värd 3,8 Mkr

08:45 / 24 September 2013 Formpipe Press release

Formpipe får order avseende ECM-produkten Platina från en stor svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 3,8 Mkr.

– Formpipe har många nöjda referenskunder och marknadens starkaste produktutbud med väl utvecklad standardfunktionalitet för offentlig förvaltning. Detta gör att Formpipe oftast väljs som leverantör av ECM-produkter till offentlig sektor, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 2,5 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2013, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 24 september 2013.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formipe etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF