Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får ny visuell identitet

15:46 / 4 September 2013 Formpipe Press release

Formpipe får idag en ny koncerngemensam grafisk identitet samtidigt som Formpipes danska dotterbolag Traen byter namn till Formpipe. Formpipe tydliggör därmed sin position som ledande leverantör på den europeiska ECM-marknaden.

Med ett nytt grafiskt utseende och gemensam namnstrategi tydliggör Formpipe sin kommunikation och sitt budskap till kunder och aktiemarknad.

- Vi har utvecklats och vi vill att det ska synas. En gemensam visuell identitet är en del i vårt pågående samordningsarbete som skapar en effektivare organisation via produktsynergier och utökad samordning, säger Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe.

- Produktutbudet har utökats och vi har befäst vår starka position på den europeiska ECM-marknaden. Kombinationen av våra erbjudanden och kunskaper ger våra kunder tillgång till ett mer komplett produktutbud när det gäller effektiv och automatiserad informationshantering för offentlig sektor och Life Science, fortsätter Christian Sundin.

Den visuella identiteten har tagits fram i samarbete med Nilsson Mace.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Formpipe Software AB (publ) utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF