Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari - juni 2013

08:45 / 16 July 2013 Formpipe Press release

Perioden 1 januari – 30 juni 2013

-- Nettoomsättning 139,8 Mkr (57,2 Mkr, proforma 156,9 Mkr) -- Systemintäkter 94,7 Mkr (52,4 Mkr, proforma 104,9 Mkr) -- EBITDA 25,2 Mkr (15,6 Mkr, proforma 30,1 Mkr) -- EBITDA-marginal 18,1 % (27,3 %, proforma 19,2 %) -- EBIT 7,2 Mkr (5,9 Mkr) -- Resultat efter skatt 2,3 Mkr (3,5 Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,04 kr (0,13 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,3 Mkr (10,8 Mkr)

Perioden 1 april – 30 juni 2013

-- Nettoomsättning 72,6 Mkr (29,1 Mkr, proforma 82,9 Mkr) -- Systemintäkter 48,6 Mkr (26,7 Mkr, proforma 55,7 Mkr) -- EBITDA 13,1 Mkr (9,7 Mkr, proforma 18,5 Mkr) -- EBITDA-marginal 18,0 % (33,2 %, proforma 22,3 %) -- EBIT 4,0 Mkr (2,9 Mkr) -- Resultat efter skatt 1,9 Mkr (1,2 Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,03 kr (0,04 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,2 Mkr (1,7 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 16 juli 2013.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF