Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från Kustbevakningen värd 1 Mkr

09:33 / 19 June 2013 Formpipe Press release

FormPipe Software får en order avseende ECM-produkten FormPipe Platina från Kustbevakningen. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

– Det händer att större myndigheter gör en instegsaffär med ett mindre antal licenser för att sedan utöka stegvis i takt med införandet. Denna affär är av just den karaktären – i avtalet finns optioner om fler licenser och Kustbevakningen har en vision om ett införande i hela organisationen. Den totala licensaffären utökas till det tredubbla vid fullt utnyttjande av optionerna, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

FormPipe Platina kommer att få en central funktion i myndighetens verksamhet. Kustbevakningen har idag flera system för att stödja verksamheten. Kustbevakningens vision är att FormPipe Platina ska vara huvudnavet och att övriga system ska kunna hämta och lämna information från systemet. Integration med Kustbevakningens redan befintliga system ska ske på sikt.

Kustbevakningen sökte ett sammanhållet, enhetligt och effektivt system för dokument- och ärendehantering. Myndigheten efterfrågade ett system som ökar möjligheterna att säkerställa att Kustbevakningen uppfyller gällande författningskrav avseende offentlighet och sekretess, diarieföring, personuppgiftslagstiftningen m.m. och att effektiviteten i och uppföljningen och analysen av verksamheten ökar.

– Vi har många goda referenser i myndighetssverige – både bland de allra största myndigheterna och bland de mindre. Vi är mycket stolta över att ytterligare en stor myndighet väljer Formpipe och kan åter konstatera att vi har marknadens mest lämpade produktutbud för e-förvaltning, fortsätter Christian Sundin.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 19 juni 2013.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF