Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe - Delårsrapport januari-mars 2013

08:45 / 3 May 2013 Formpipe Press release

Perioden 1 januari - 31 mars 2013

-- Nettoomsättning 67,2 Mkr (28,1 Mkr, proforma 74,0 Mkr) -- Systemintäkter 46,1 Mkr (25,7 Mkr, proforma 49,2 Mkr) -- EBITDA 12,2 Mkr (6,0 Mkr, proforma 8,7 Mkr) -- EBITDA-marginal 18,1 % (21,2 %, proforma 11,8 %) -- EBIT 3,2 Mkr (3,0 Mkr) -- Resultat efter skatt 0,4 Mkr (2,2 Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (0,09 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,2 Mkr (9,1 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 3 maj 2013.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF