Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från Esbjerg kommun värd 4,3 Mkr

14:05 / 24 April 2013 Formpipe Press release

Den danska kommunen Esbjerg och FormPipe Softwares dotterbolag Traen skriver avtal gällande implementation, support och underhåll för ECM-produkten Acadre. Avtalet gäller för fyra år och det totala ordervärdet uppgår till 4,3 Mkr.

Efter ett anbudsförfarande valde Esbjergs kommun att skriva avtal med FormPipe Softwares dotterbolag Traen gällande ECM-produkten Acadre. Esbjergs kommun valde Acadre med anledning av att produkten fick högst poäng gällande ”värde för pengarna” av de fem deltagande anbuden.

Esjbergs kommun är den femte största i Danmark och de blir nu en del i Acadre användargrupp där fler än fyrtio av Danmarks totalt 98 kommuner deltar.

– Acadres kärnfunktioner stödjer kommunernas arbete med att effektivisera och standardisera arbetsflöden som syftar till att ge medborgare och företag en hög och säker servicenivå. Vi är väldigt stolta att Esbjergs kommun har valt att samarbeta med oss som leverantör och vi ser fram mot projektet, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,8 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2013, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 24 april 2013.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF