Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bo Nordlander föreslås som ny styrelseordförande

14:14 / 23 April 2013 Formpipe Press release

Valberedningen i FormPipe Software AB föreslår att Bo Nordlander väljs som ny styrelseordförande vid bolagets årsstämma 2013.

Bo Nordlander har betydande kunskaper om IT- och programvarubranschen och är idag vd för SIX Financial Information Nordic och före det Head of Capital Market & Wealth på Tieto. Bo har även erfarenhet som vd för det då börsnoterade bolaget Entra. Bo Nordlander har varit styrelseledamot i FormPipe Software sedan 2009.

Hans Möller, FormPipe Softwares styrelseordförande sedan 2009, har meddelat bolagets valberedning att han av personliga skäl har beslutat att utträda från samtliga sina styrelseuppdrag i noterade bolag. Hans Möller kommer därmed inte att vara tillgänglig för omval vid FormPipe Softwares kommande årsstämma 2013.

– Mitt beslut har ingenting med Formpipe att göra, jag har en mycket stark tilltro till Formpipes framtid både avseende de möjligheter Traen-förvärvet medför, som gör oss till den största aktören i Norden inom vårt område, och de framtidssatsningar vi gjort på internationella produkter så som vår Life Science satsning. De år jag fått förmånen att deltaga i Formpipes utveckling har varit mycket stimulerande. Jag är övertygad att Formpipe har en lovande framtid, säger Hans Möller, avgående styrelseordförande, FormPipe Software AB.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85 Hans Möller, styrelseordförande för FormPipe Software AB, +46 708-15 16 89

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 23 april 2013.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF