Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från svensk myndighet värd 1,7 Mkr

10:04 / 27 March 2013 Formpipe Press release

FormPipe Software får tilläggsorder avseende ECM-produkten FormPipe W3D3 från en svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

– FormPipes produkter är mycket konkurrenskraftiga och många myndigheter ser nyttan av att utöka sitt användande. Genom god branschkunskap och långsiktigt engagemang i offentlig sektor fortsätter vi att skapa stabila intäkter för bolaget, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,4 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2013, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 27 mars 2013.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF