Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från dansk myndighet värd 1,5 Mkr

14:02 / 27 March 2013 Formpipe Press release

FormPipe Softwares dotterbolag Traen får tilläggsorder avseende produkten TAS för Grants Management (hantering av ansöknings- och bidragsprocesser) från en dansk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr varav 1 Mkr består av licensintäkter.

– Det finns ett ökat behov från offentlig sektor när det gäller kostnadseffektiva IT-lösningar för större tillgänglighet och ökad automatisering. Efterfrågan på våra produkter är stark och i takt med att våra kunder upptäcker fler möjligheter med våra lösningar ökar också licensintäkterna, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

FormPipe Softwares danska verksamhet har lång erfarenhet av ansöknings- och bidragshantering i offentlig sektor. Varje år distribueras över 20 miljarder danska kronor som hanteras via bolagets Grants Management-lösningar.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 27 mars 2013.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF