Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får Life Science-order värd 1,4 Mkr

09:22 / 20 December 2013 Formpipe Press release

Ett företag inom den hårt reglerade Life Science-sektorn har tecknat avtal gällande Platina QMS för att hantera och effektivisera sin dokumentation inom kvalitet och HSE (Health Safety and Environment). Ordervärdet uppgår till 1,4 Mkr varav 1,1 Mkr i systemintäkter.

Stockholm, 2013-12-20 09:22 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Ordern gäller för bolagets verksamhet i Sverige, men optioner finns för ytterligare licenser på fler siter inom den internationella koncernen. Dessa gäller både fler användare och fler moduler till Platina QMS.

– Formpipe har byggt upp en kunskap inom Life Science och vi kan på ett mycket bra sätt visa att vi förstår branschens komplexa utmaningar när det gäller att möta reglerings- och effektiviseringskrav. Affären visar att vårt erbjudande står starkt i konkurrensen, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Företaget som tillverkar API:er (Active Pharmaceutical Ingredients, d.v.s, den aktiva substansen i läkemedel), arbetar inom en hårt reglerad verksamhet och valde efter grundlig utvärdering av flera system, Platina QMS. Systemet ska i första hand effektivisera och öka kontrollen av företagets hantering av dokument inom både kvalitet och HSE. Man efterfrågade färdiga arbetsflöden godkännande och förankring av de hårt reglerade dokumenten.

Platina QMS är en modulbaserad EQMS-produkt (Electronic Quality Management System) som ger ett heltäckande stöd i arbetet kring de hårt ställda regulatoriska krav som gäller för bolag inom Life Science.

Av det totala affärsvärdet kommer 0,7 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2013, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden och leveransinsatsen intäktförs löpande under införandeprojektet.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 20 december 2013.

FormPipe Software AB

Show as PDF