Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe tar strategisk order i Holland inom Life Science

09:23 / 11 October 2013 Formpipe Press release

Holländska DSM har tecknat avtal gällande Platina QMS, för att hantera och effektivisera kvalitetsprocesser och kvalitetsdokumentation.

Ordern gäller för CMO-verksamheten i Holland och Formpipes partner Sigma står för implementationen. I avtalet finns optioner för ytterligare licenser gällande fler verksamheter inom DSM.

– Affären är ett genombrott på den europeiska Life Science-marknaden. Det är vår partner Sigma som gjort denna affär möjlig och det ser vi som ett tecken på att vi har ett attraktivt och konkurrenskraftigt erbjudande, både för Life Science-branschen och för våra partnerföretag. Vi fortsätter att utöka våra försäljningsresurser genom att ytterligare bygga ut nätverket.

Platina QMS är en säker, flexibel och modulbaserad EQMS-produkt (Electronic Quality Management System) som ger ett heltäckande stöd i arbetet kring de hårt ställda regulatoriska krav som gäller för bolag inom Life Science. Genom att använda Platina QMS underlättas kvalitetshanteringen i alla led – från forskning och utveckling till läkemedelstillverkning och distribution.

DSM är en global, vetenskapsbaserad koncern verksamt inom hälsa, kost och material med totalt 23 500 anställda. DSM Pharmaceutical Products erbjuder bland annat kontraktstillverkning och utvecklingstjänster till läkemedelsindustrin och är ett av världens ledande CMO-företag (Contract Manufacturing Organization).

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 11 oktober 2013.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF