Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe förvärvar produkt för mobilitet och tillgänglighet

18:23 / 1 October 2013 Formpipe Press release

Formpipe förvärvar Lemoon®, en produkt för publicering, mobilitet och e-tjänster. Genom att förvärva befintlig modern och beprövad teknologi förkortar Formpipe ledtiden för lansering av avancerade mobilitetslösningar och ytterligare e-tjänster med integration till Formpipes ECM-produkter.

Förvärvet är i linje med Formpipes strategi; ett kompletterande förvärv med ett underlag av repetitiva intäkter och en teknologi som stärker bolagets erbjudande inom ECM-området.

– Genom att koppla samman våra befintliga produkter med mobila lösningar och e-tjänster ökar effektiviteten mångfalt för våra kunder inom offentlig sektor. Formpipe kommer att kunna bredda försäljningen, behålla en hög kundlojalitet och öka licensintäkterna – både genom nya tjänster byggda på denna teknik och genom utökad användning av befintliga produkter. Förvärvet är en pusselbit som nu utökar möjligheten för våra kunder att använda Formpipes produkter för att digitalisera och automatisera processer, hela vägen från att ett ärende initieras, tills att det avslutas och flyttas till ett e-arkiv, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Modern offentlig förvaltning använder ECM-system för att effektivisera sin verksamhet, skapa ökad tillgänglighet och snabbare service. I takt med att allt fler processer hanteras elektroniskt blir fler personer involverade, det gäller såväl personal inom offentlig förvaltning som privatpersoner, företag och politiker. För att möta efterfrågan är det därför viktigt att erbjuda lösningar som förenklar vardagen. Det frågas efter enkelhet och användarvänlighet när man ska utföra sina ärenden oavsett om det sker med mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Förvärvet är ett tillgångsförvärv omfattande programvarans källkod och dess tillhörande rättigheter samt befintliga kundavtal. Varken någon legal enhet eller personal ingår således i förvärvet. Omsättningen uppgår till cirka 2 Mkr årligen i repetitiva intäkter i form av supportavtal, köpeskillingen uppgår till cirka 4 Mkr. Samordningsvinster kommer att vara möjliga att realisera omgående och förvärvet blir marginalförbättrande från första dagen.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 1 oktober 2013.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF