Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order på e-arkiv värd 4 Mkr

13:32 / 2 October 2013 Formpipe Press release

Formpipe får order avseende ECM-produkten Long-Term Archive från en stor svensk myndighet. Licensintäkten uppgår till 4 Mkr och periodiseras över den sexåriga avtalsperioden.

Nyligen blev Formpipe utvald som leverantör på SKL:s ramavtal för e-arkiv, både på egen hand och via ett flertal partners. Ramavtalets volym uppskattas av SKL till cirka 250 Mkr.

– Ramavtal av den här arten sätter fokus på området e-arkiv och nu ser vi på allvar att investeringarna inom detta område tar fart. Vi ser en ökad efterfrågan på IT-stöd som minskar kostnaderna för dyr och otymplig arkivering och som förbättrar medborgarservice samt stöder delaktighet, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver IT-stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen. I offentlig sektor finns tydliga krav och regler för hur denna information ska sparas och arkiveras för framtiden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 2 oktober 2013.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF