Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från dansk myndighet värd cirka 5 Mkr

13:20 / 28 October 2013 Formpipe Press release

Erhvervsstyrelsen (danska bolagsverket) och Formpipe har tecknat avtal om att utveckla en betalningsmodul, det totala ordervärdet uppgår till cirka 5 Mkr och avser utveckling och underhåll av modulen.

Betalningsmodulen ska bland annat säkerställa en snabb och kostnadseffektiv online-tillgång till företagsdata genom möjligheten till kortbetalningar för Erhvervsstyrelsens kunder. Betalningsmodulen kommer att stödja myndighetens arbete för ökad digitalisering och självbetjäning.

– Behovet av en effektiv e-förvaltning leder till att offentlig sektor fortsätter att investera i befintliga eller nya ECM-lösningar. Med våra produkter kan offentlig sektor erbjuda mer service för mindre pengar, exempelvis genom självbetjäningstjänster och automatiserade och digitaliserade processer, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Erhvervsstyrelsen har sedan flera år använt Grants Management-produkten TAS för att hantera sina ansöknings- och bidragsprocesser. Utöver detta är FormPipe leverantör till Erhvervsstyrelsen på bland annat Moderniseringsprogrammet, som löper fram till 2015, inom vilket myndigheten ska göra en genomgripande modernisering av IT-system, både för att säkerställa en förbättring av de tjänster som erbjuds till företag som kommer i kontakt med myndigheten och för att säkerställa intern effektivitet i arbetsprocesser och IT-relaterade stordriftsfördelar.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 28 oktober 2013.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF