Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari - september 2013

08:45 / 25 October 2013 Formpipe Press release

Perioden 1 juli – 30 september 2013

-- Nettoomsättning 70,3 Mkr (56,6 Mkr, proforma 69,3 Mkr) -- Systemintäkter 47,5 Mkr (36,6 Mkr, proforma 42,9 Mkr) -- EBITDA 18,9 Mkr (14,9 Mkr, proforma 15,3 Mkr) -- EBITDA-marginal 26,9 % (26,3 %, proforma 22,1 %) -- EBIT 9,4 Mkr (4,6 Mkr) -- Resultat efter skatt 5,0 Mkr (1,6 Mkr) -- Sänkning av bolagsskatten i Danmark har påverkat resultatet efter skatt negativt med 1,8 Mkr (motsvarande -0,04 kr per aktie). -- Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,03 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,2 Mkr (3,4 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2013

-- Nettoomsättning 210,1 Mkr (113,8 Mkr, proforma 222,7 Mkr) -- Systemintäkter 142,2 Mkr (89,0 Mkr, proforma 145,0 Mkr) -- EBITDA 44,2 Mkr (30,5 Mkr, proforma 46,2 Mkr) -- EBITDA-marginal 21,0 % (26,8 %, proforma 20,7 %) -- EBIT 16,6 Mkr (10,5 Mkr) -- Resultat efter skatt 7,2 Mkr (5,1 Mkr) -- Sänkning av bolagsskatten i Danmark har påverkat resultatet efter skatt negativt med 1,8 Mkr (motsvarande -0,04 kr per aktie). -- Resultat per aktie före utspädning 0,14 kr (0,15 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,5 Mkr (14,2 Mkr)

För fullständig version av delårsrapporten, se bifogad fil eller www.formpipe.se

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 25 oktober 2013.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF