Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Formpipe får Life Science-order värd 1,4 Mkr

Ett företag inom den hårt reglerade Life Science-sektorn har tecknat avtal gällande Platina QMS för att hantera och effektivisera sin dokumentation in...

09:22 / 20 Dec Formpipe Press release

Delårsrapport, januari - september 2013

Perioden 1 juli – 30 september 2013 -- Nettoomsättning 70,3 Mkr (56,6 Mkr, proforma 69,3 Mkr) -- Systemintäkter 47,5 Mkr (36,6 Mkr, proforma 42,9 Mkr...

08:45 / 25 Oct Formpipe Press release

Formpipe får order på e-arkiv värd 4 Mkr

Formpipe får order avseende ECM-produkten Long-Term Archive från en stor svensk myndighet. Licensintäkten uppgår till 4 Mkr och periodiseras över den ...

13:32 / 2 Oct Formpipe Press release

Formpipe får order värd 10,5 Mkr

En dansk kund i offentlig sektor och Formpipe skriver avtal gällande Grants Management-produkten (hantering av ansöknings- och bidragsprocesser) TAS. ...

12:44 / 30 Sep Formpipe Press release

Formpipe får licensorder värd 1 Mkr

Formpipe får en tilläggsorder från en befintlig kommunkund gällande ECM-produkten W3D3. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr. – Behovet av effekti...

11:49 / 26 Sep Formpipe Press release

Formpipe får ny visuell identitet

Formpipe får idag en ny koncerngemensam grafisk identitet
samtidigt som Formpipes danska dotterbolag Traen byter namn till
Formpipe. Formpipe tydl...

15:46 / 4 Sep Formpipe Press release

Delårsrapport januari - juni 2013

Perioden 1 januari – 30 juni 2013 -- Nettoomsättning 139,8 Mkr (57,2 Mkr, proforma 156,9 Mkr) -- Systemintäkter 94,7 Mkr (52,4 Mkr, proforma 104,9 Mk...

08:45 / 16 Jul Formpipe Press release

FormPipe Software får licensorder värd 1,9 Mkr

FormPipe Software får tilläggsorder avseende ECM-produkten FormPipe W3D3, det totala ordervärdet uppgår till 1,9 Mkr och består uteslutande av licens-...

14:58 / 28 Jun Formpipe Press release

FormPipe Software får order värd 3,2 Mkr

FormPipe Software skriver avtal med en grupp samverkande befintliga kunder gällande licenser för ECM-produkten FormPipe Platina. Ordervärdet uppgår ti...

10:45 / 25 Jun Formpipe Press release

FormPipe Software på stort ramavtal för e-arkiv

FormPipe Software är utvald som leverantör på SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för e-arkiv. Ramavtalet gäller för fyra år och ramavtalets v...

14:11 / 19 Jun Formpipe Press release

FormPipe - Delårsrapport januari-mars 2013

Perioden 1 januari - 31 mars 2013
-- Nettoomsättning 67,2 Mkr (28,1 Mkr, proforma 74,0 Mkr) --
Systemintäkter 46,1 Mkr (25,7 Mkr, proforma 49,2 ...

08:45 / 3 May Formpipe Press release

Bokslutskommuniké januari-december 2012

Perioden 1 januari – 31 december 2012 -- Nettoomsättning 201,2 Mkr (112,5 Mkr) -- Systemintäkter 142,9 Mkr (105,3 Mkr) -- EBITDA1 57,7 Mkr (30,4 Mkr)...

08:45 / 28 Feb Formpipe Press release