Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Kristina Lindgren adjungerad ledamot till FormPipe Softwares styrelse

08:00 / 23 August 2012 Formpipe Press release

Kristina Lindgren har utsetts till adjungerad ledamot i styrelsen för FormPipe Software AB (publ). Kristina är adjungerad ledamot fram till beslut av ordinarie bolagsstämman.

Kristina Lindgren har 20 års erfarenhet av IT-branschen och har arbetat både på nordisk och på internationell nivå. Som svensk, men sedan många år bosatt i Köpenhamn, har Kristina särskilt starka affärskunskaper och förbindelser mellan Sverige och Danmark.

Kristina har erfarenhet av att leda IT-konsultverksamhet kombinerat med produkt- och leveransansvar. Idag arbetar hon som Sales Manager, Financial Services, på Tieto i Köpenhamn.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF