Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari-juni 2012

08:45 / 23 August 2012 Formpipe Press release

Perioden 1 januari – 30 juni 2012

-- Nettoomsättning 57,2 Mkr (57,1 Mkr) -- Systemintäkter 52,4 Mkr (53,6 Mkr) -- EBITDA 15,6 Mkr (15,7 Mkr) -- EBITDA-marginal 27,3 % (27,5 %) -- EBIT 5,9 Mkr (11,2 Mkr) -- Resultat efter skatt 3,5 Mkr (8,1 Mkr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,8 Mkr (15,2 Mkr)

Perioden 1 april – 30 juni 2012

-- Nettoomsättning 29,1 Mkr (27,7 Mkr) -- Systemintäkter 26,7 Mkr (26,0 Mkr) -- EBITDA 9,7 Mkr (7,0 Mkr) -- EBITDA-marginal 33,2 % (25,4 %) -- EBIT 2,9 Mkr (4,6 Mkr) -- Resultat efter skatt 1,2 Mkr (3,3 Mkr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,7 Mkr (2,6 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 augusti 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF