Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från Linköpings kommun värd 2,9 Mkr

12:15 / 19 June 2012 Formpipe Press release

FormPipe Software får en tilläggsorder från Linköpings kommun gällande ECM-produkten FormPipe W3D3. Affärsvärdet uppgår för FormPipe Software till 2,9 Mkr.

– Svenska kommuner väljer oftast FormPipe Softwares produkter som plattform för en modern och effektiv e-förvaltning. Vi är mycket stolta över att en av Sveriges största kommuner fortsätter att investera i våra produkter. I takt med att våra slutkunder ser ett breddat användningsområde för våra produkter, ökar också antalet sålda licenser, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Licensintäkten om 1,8 Mkr kommer att intäktsföras under andra kvartalet 2012 och underhållsintäkterna periodiseras över avtalstiden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 19 juni 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF