Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från Örebro kommun värd 1,5 Mkr

14:54 / 28 March 2012 Formpipe Press release

FormPipe Software får en tilläggsorder från Örebro kommun gällande ECM-produkten FormPipe W3D3. Affärsvärdet uppgår för FormPipe Software till 1,5 Mkr, Cybercom står som tjänsteleverantör.

– Svenska kommuner väljer oftast FormPipe Softwares produkter som plattform för en modern e-förvaltning. FormPipes erkänt attraktiva produkter och våra partners leveranskapacitet ger tillsammans marknadens starkaste erbjudande mot det offentliga Sverige, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Licensintäkten om 1 Mkr kommer att intäktsföras under första kvartalet 2012 och underhållsintäkterna periodiseras över avtalstiden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 28 mars 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF