Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från svensk myndighet värd 2 Mkr

11:30 / 20 December 2012 Formpipe Press release

FormPipe Software får tilläggsorder avseende ECM-produkten FormPipe Platina från en svensk myndighet inom totalförsvaret. Det totala ordervärdet uppgår till 2 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

– Vi noterar med glädje att större myndigheter ser nyttan av fortsatta investeringar i våra ECM-produkter. Det är ett av de bästa bevisen på att våra lösningar tillfredsställer de behov som finns inom offentlig sektor, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,4 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2012, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 20 december 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF