Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från Halmstads fastighetsaktiebolag

11:09 / 27 December 2012 Formpipe Press release

FormPipe Software får order från det kommunala fastighetsbolaget Halmstads fastighetsaktiebolag (HFAB) avseende ECM-produkten FormPipe Platina. Uppskattat affärsvärde uppgår till 1 Mkr.

– Vi ser en ökad efterfrågan från kommunala bolag som behöver modernisera och effektivisera sin informationshantering. Kommunal- och landstingsägda bolag lever med samma krav som våra befintliga kunder i offentlig sektor när det gäller efterlevnad och insyn enligt offentlighetsprincipen. För att kunna leva upp till lagstiftningens krav krävs väl fungerande system för att hålla reda på ärenden och dokument och för att ge god service till allmänheten. Här har FormPipe en unik kompetens och många goda referenser, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Kommun- och landstingsägda bolag investerar idag cirka 5,3 miljarder* i IT och av dessa står bolag inom fastighetsverksamhet för cirka 1 miljard. De mesta av pengarna används till befintliga system och fortfarande används lösningar med över 20 år på nacken.

– Det finns cirka 1 700 kommun- och landstingsägda bolag i Sverige och FormPipe börjar få en stabil kundbas i detta segment med ett antal kunder både bland fastighetsbolag och bland energibolag. Under 2013 ökar vi våra insatser för att öppna upp för fler affärer i detta segment, fortsätter Christian Sundin.

HFAB har investerat i ett dokument- och ärendehanteringssystem för att kunna arbeta på ett mer strukturerat och välorganiserat sätt som möjliggör skapandet av effektivare informationsflöde, införande av ett gemensamt arbetssätt, effektivare framtagande av dokument samt versionshantering.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

*Effektiv IT-drift inom staten, E-delegationen 2012

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 27 december 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF