Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får order från dansk kommun värd 1,7 Mkr

08:45 / 21 December 2012 Formpipe Press release

FormPipe Softwares dotterbolag Traen får tilläggsorder från en dansk kommun avseende ECM-produkten Acadre. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

– I den offentliga sektorn i Danmark ställs ökade krav på kostnadseffektiva IT-stöd som skapar högre tillgänglighet, ökad automatisering och bättre effektivitet. Efterfrågan på våra produkter och lösningar i dansk offentlig sektor är fortsatt god och i takt med att våra slutkunder ser ett breddat användningsområde för våra produkter, ökar också antalet sålda licenser, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,9 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2012, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 21 december 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF