Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Thomas à Porta ny vd för FormPipe Softwares dotterbolag Traen A/S

10:00 / 26 November 2012 Formpipe Press release

FormPipe Software meddelar idag att Thomas à Porta har utnämnts till ny vd för det danska dotterbolaget Traen A/S. Thomas tillträder sin roll 1 januari 2013. Nuvarande vd Jakob H. Kraglund kvarstår sin tjänst tills Thomas à Porta tillträder.

Thomas har 20 års erfarenhet från IT-branschen i roller såsom Senior VP Markets & Services hos KMD A/S, Managing director för Backoffice Associates Europe A/S och Sales director för IBM Denmark. Med erfarenhet från branschen och med goda ledarerfarenheter har Thomas rätt bakgrund för att ta bolaget till dess nästa nivå.

– Jag är mycket nöjd med att vi får Thomas à Porta som ny vd för Traen A/S. Han har mycket god kunskap om branschen och är en erfaren och bra ledare. Strategin att förstärka vår position som ledande leverantör mot offentlig sektor i Danmark kvarstår och Thomas är rätt person att vidareutveckla den goda trend som redan idag finns för verksamheten, säger Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

För ytterligare information om FormPipe Software: www.formpipe.se

För ytterligare information om Traen: www.traen.com

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 26 november 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF