Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari-september 2012

08:45 / 29 November 2012 Formpipe Press release

Delårsrapporten inkluderar två månaders verksamhet för det danska dotterbolaget Traen.

Perioden 1 januari – 30 september 2012

-- Nettoomsättning 113,8 Mkr (78,0 Mkr) -- Systemintäkter 89,0 Mkr (73,5 Mkr) -- EBITDA 2 30,5 Mkr (21,1 Mkr) -- EBITDA 2 -marginal 26,8 % (27,0 %) -- EBIT 10,5 Mkr (13,8 Mkr) -- Resultat efter skatt 5,1 Mkr (10,1 Mkr) -- Resultatet före skatt belastas med förvärvsrelaterade kostnader av engångskaraktär om 15,4 Mkr

Perioden 1 juli – 30 september 2012

-- Nettoomsättning 56,6 Mkr (20,9 Mkr) -- Systemintäkter 36,6 Mkr (19,8 Mkr) -- EBITDA 2 14,9 Mkr (5,4 Mkr) -- EBITDA 2 -marginal 26,3 % (25,7 %) -- EBIT 4,6 Mkr (2,7 Mkr) -- Resultat efter skatt 1,6 Mkr (2,0 Mkr) -- Resultatet före skatt belastas med förvärvsrelaterade kostnader av engångskaraktär om 11,7 Mkr

2 Rörelseresultat före avskrivningar, förvärvsrelaterade kostnader och poster av engångskaraktär (EBITDA).

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 29 november 2012.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror och lösningar hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

FormPipe Software AB

Show as PDF