Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Nytt ramavtal med danska Sundhedsstyrelsen

FormPipe Softwares danska dotterbolag Traen är utvald som leverantör på Sundhedsstyrelsens ramavtal för IT-konsulttjänster. Ramavtalet gäller för två ...

12:00 / 6 Dec Formpipe Press release

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapporten inkluderar två månaders verksamhet för det danska dotterbolaget Traen. Perioden 1 januari – 30 september 2012 -- Nettoomsättning 113,...

08:45 / 29 Nov Formpipe Press release

Delårsrapport januari-juni 2012

Perioden 1 januari – 30 juni 2012 -- Nettoomsättning 57,2 Mkr (57,1 Mkr) -- Systemintäkter 52,4 Mkr (53,6 Mkr) -- EBITDA 15,6 Mkr (15,7 Mkr) -- EBITD...

08:45 / 23 Aug Formpipe Press release

FormPipe Software får order värd 4,6 Mkr

FormPipe Software får tilläggsorder avseende ECM-produkten FormPipe W3D3 från en stor svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 4,6 Mkr. – ...

15:29 / 29 Jun Formpipe Press release

Delårsrapport januari-mars 2012

Perioden 1 Januari – 31 Mars 2012 -- Nettoomsättning 28,1 Mkr (29,4 Mkr) -- Systemintäkter 25,7 Mkr (27,6 Mkr) -- Rörelseresultat före avskrivningar ...

08:45 / 19 Apr Formpipe Press release

Bokslutskommuniké januari-december 2011

Stark avslutning på året - styrelsen föreslår en höjning
av utdelningen med 20 % till 0,60 kr (0,50 kr) per
aktie.
Perioden 1 januari - 31 dece...

08:48 / 31 Jan Formpipe Press release