Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Malmö stad väljer FormPipe Platina

08:45 / 20 September 2011 Formpipe Press release

Malmö stad har genom offentlig upphandling valt FormPipe Softwares ECM-produkt FormPipe Platina. Det initiala affärsvärdet uppgår för FormPipe Software till 3.4 Mkr. Det vinnande anbudet lämnades av FormPipe Softwares partner Visma som också står som tjänsteleverantör.

- Stora kommuner med höga krav på informationshantering ställer även höga krav på sina leverantörer. Att vara den vinnande produkten vid en offentlig upphandling från Sveriges tredje stad, gör att vi stärker vår position som den ledande leverantören av produkter för dokument- och ärendehantering säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Tilldelningsbeslutet i den offentliga upphandlingen ger affären till Visma och FormPipe Platina. I enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en överklagandeperiod på 10 dagar innan avtal kan undertecknas. När affären fullföljs kommer licensintäkten (1.5 Mkr) att intäktsföras under fjärde kvartalet och underhållsintäkterna periodiseras över avtalstiden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 20 september 2011.

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Softwares aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

FormPipe Software AB

Show as PDF