Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari-juni 2011

08:45 / 15 July 2011 Formpipe Press release

Perioden 1 januari - 30 juni 2011

-- Nettoomsättning 57,1 Mkr (59,5 Mkr) -- Systemintäkter 53,6 Mkr (49,7 Mkr) -- Rörelseresultat före avskrivningar 15,7 Mkr (15,2 Mkr) -- Rörelseresultat 11,2 Mkr (10,7 Mkr) -- Rörelsemarginal 19,5 % (18,0 %) -- Resultat efter skatt 8,1 Mkr (8,5 Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,68 kr (0,72 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,2 Mkr (5,3 Mkr) -- Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 1,5 Mkr respektive 0,4 Mkr

Perioden 1 april - 30 juni 2011

-- Nettoomsättning 27,7 Mkr (28,1 Mkr) -- Systemintäkter 26,0 Mkr (23,4 Mkr) -- Rörelseresultat före avskrivningar 7,0 Mkr (6,5 Mkr) -- Rörelseresultat 4,6 Mkr (4,3 Mkr) -- Rörelsemarginal 16,4 % (15,2 %) -- Resultat efter skatt 3,3 Mkr (3,4 Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,27 kr (0,28 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,6 Mkr (2,6 Mkr) -- Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,7 Mkr respektive 0,2 Mkr

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

FormPipe Software AB

Show as PDF