Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får licensorder från Vaggeryds kommun via sin partner Visma Sirius

07:30 / 1 April 2011 Formpipe Press release

Vaggeryds kommun har tecknat avtal avseende licenser för ECM-produkten FormPipe Platina för dokument- och ärendehantering samt e-tjänster. Det totala ordervärdet uppgår för FormPipe Software till 1,5 Mkr och det är Visma Sirius som står som tjänsteleverantör.

Av det totala ordervärdet om 1,5 Mkr avser 0,9 Mkr licensintäkter vilka intäktsförs under första kvartalet 2011. Resterande ordervärde avser intäkter för underhåll av produkten och intäktsförs löpande under avtalets giltighet.

- Våra produkter är mycket konkurrenskraftiga och vi är stolta över att ytterligare en kommun väljer oss som leverantör. FormPipe Software är i de allra flesta fall förstahandsvalet vad gäller ECM-produkter till det offentliga Sverige, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vi ser fram emot att arbeta med FormPipe Platina som handläggarstöd och utveckla vår ärendehantering med FormPipe Platina, säger Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Vaggeryds kommun.

- Det offentliga Sverige har stort förtroende för Visma Sirius och vårt team Platina när det gäller att införa FormPipe Platina och vidareutveckla funktioner som bygger på produkten, säger Per-Olov Lindgren, affärsområdeschef Visma Sirius.

Avtalet är ett avrop på ramavtalet Programvaror och tjänster 2007.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Per-Olov Lindgren, affärsområdeschef Visma Sirius, 08-633 22 40

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 1 april 2011.

FormPipe Software AB