Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software får licensorder från Staffanstorps kommun, värd 2,5 Mkr

07:00 / 1 April 2011 Formpipe Press release

Staffanstorps kommun har tecknat avtal avseende licenser för ECM-produkten FormPipe Platina för dokument- och ärendehantering samt e-tjänster. Det totala ordervärdet uppgår för FormPipe Software till 2,5 Mkr.

Av det totala ordervärdet om 2,5 Mkr avser 1 Mkr licensintäkter vilka intäktsförs under första kvartalet 2011. Resterande ordervärde avser intäkter för underhåll av produkten och intäktsförs löpande under avtalets giltighet.

- Behovet av effektivare förvaltning driver på efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och effektiviserar sin informationshantering, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

För ytterligare information, kontakta Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 1 april 2011.

FormPipe Software AB