Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari-mars 2011

08:45 / 15 April 2011 Formpipe Press release

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

-- Nettoomsättning 29,4 Mkr (31,4 Mkr) -- Systemintäkter 27,6 Mkr (26,3 Mkr) -- Rörelseresultat före avskrivningar 8,7 Mkr (8,7 Mkr) -- Rörelseresultat 6,6 Mkr (6,4 Mkr) -- Rörelsemarginal 22,4 % (20,4 %) -- Resultat efter skatt 4,9 Mkr (5,1 Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,41 kr (0,44 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,6 Mkr (2,7 Mkr) -- Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,9 Mkr respektive 0,3 Mkr

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

FormPipe Software AB

Show as PDF