Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Mälardalens högskola väljer molntjänst från FormPipe Software

08:51 / 29 March 2011 Formpipe Press release

Mälardalens högskola tecknar avtal med FormPipe Software gällande FormPipe OnDemand för dokument- och ärendehantering samt e-tjänster. Ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr.

Med FormPipe OnDemand tillhandahålls bolagets programvara via internet som en helhetslösning inklusive drift, underhåll och hårdvara. Avtalet med Mälardalens Högskola gäller för tre år och det är FormPipe Softwares partner Lemontree som står för utveckling av e-tjänster.

- Genom våra molntjänster kan vi erbjuda en driftsäker lösning via internet till en lägre initial kostnad - denna modell ser ut att få allt större fäste på marknaden. Intäkterna för molntjänster är till 100 procent repetitiva och det ger förutsägbara intäkter, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

FormPipe Software är den ledande leverantören av ECM-produkter för universitet och högskolor och bolaget har under flera år levererat sina produkter som tjänst. Intresset för molntjänster ökar på ECM-marknaden, i det offentliga Sverige tydliggörs detta inte minst genom Kammarkollegiets nya ramavtal, "E-förvaltningsstödjande tjänster". FormPipe Software finns med som underleverantör till fem av de totalt sex huvudleverantörer som tecknat ramavtal med Kammarkollegiet.

- Av erfarenhet vet vi att de som investerat i våra ECM-produkter med tiden utökar sin investering med fler funktioner och fler användare. Försäljning av FormPipe OnDemand leder därmed på sikt till mer förutsägbara och högre intäkter, avslutar Christian Sundin.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

FormPipe Software AB