Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Förtydligande kring insiderhandel i FormPipe Software AB

14:32 / 16 March 2011 Formpipe Press release

VD Christian Sundin och CFO Joakim Alfredson för över sina respektive aktieinnehav i FormPipe Software till privata kapitalförsäkringar. Då kapitalförsäkringar ej inkluderas i rapporteringen till Finansinspektionen kommer dessa transaktioner att behandlas som försäljningar i Finansinspektionens redogörelse över registrerad insynshandel.

I samband med detta har även det teckningsoptionsprogram som löpt från 2009 gått till lösen varpå Christian Sundin och Joakim Alfredson förvärvar ytterligare aktier och därmed ökar sina respektive innehav. De totala aktieinnehaven kommer efter ovanstående transaktioner och optionslösen att uppgå till nedan och ligger i sin helhet i privata kapitalförsäkringar.

Christian Sundin, VD 147 393 aktier

Joakim Alfredson, CFO 105 853 aktier

Förteckning över personer med insynsställning i FormPipe Software, samt vidare information om innehav, finns på bolagets hemsida: www.formpipe.se.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

FormPipe Software AB