Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Order på FormPipe Long-Term Archive från stormyndighet

10:18 / 9 February 2011 Formpipe Press release

En svensk stormyndighet har tecknat avtal avseende licenser för ECM-produkten för digitalt långtidsbevarande, FormPipe Long-Term Archive. Myndigheten beställer enligt hyrmodell med en månatlig hyra för licens- och underhåll. Affärsvärdet uppskattas till överstigande 2 Mkr, varav 600 tkr kan intäktsföras under 2011. Det är FormPipe Softwares partner Lemontree som står för implementationen.

- Det är den tredje myndigheten på kort tid som väljer FormPipe Long-Term Archive, något som bekräftar att vi gick i rätt riktning när valde att utveckla marknadens modernaste produkt för bevarande av digital information, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

FormPipe Long-Term Archive är en produkt för bevarande av digital information över längre tid, som kan hantera information från olika verksamhetssystem. Med produkten säkerställs att informationen lever upp till krav på bevarandeformat, tillgänglighet och spårbarhet. Genom att automatiskt föra över information för bevarande säkras en bibehållen prestanda i befintliga verksamhetssystem.

- Området för elektroniskt bevarande växer i takt med att den digitala informationsmängden ökar med våldsam takt ute i alla organisationer. Vi ser detta som ett tydligt tillväxtområde, avslutar Christian Sundin.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

FormPipe Software AB